Kiedy konieczny jest kurs BHP?

Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy realizowane są w oparciu o obowiązujące przepisy oraz dostosowane do potrzeb i specyfikacji branży. Kurs BHP niezbędny jest przed rozpoczęciem pracy na danym stanowisku, co dotyczy również osób, które odbywają w zakładzie praktykę zawodową oraz osób, zatrudnionych na zastępstwo lub w ramach umowy cywilnoprawnej – jeżeli pracodawca, zobligowany do stworzenia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy uzna, że jest ono niezbędne. Kurs BHP konieczny jest, aby pracownik mógł rozpocząć pracę w firmie oraz cyklicznie, aby warunki pracy nie stanowiły niebezpieczeństwa.

Jak często należy uczestniczyć w kursie BHP?

Pracownicy, kierujący podległymi pracownikami, a więc kadra kierownicza, dyrektorzy przedsiębiorstw, inżynierowie, projektanci powinni odbywać szkolenia BHP co pięć lat, natomiast pracownicy fizyczni co trzy lata. Jeżeli stanowisko pracy jest szczególnie narażone na niebezpieczeństwa, kurs BHP wymagany jest corocznie. Pracownicy administracyjno – biurowi powinni odbywać szkolenie nie rzadziej niż raz w ciągu sześciu lat.

Kto decyduje o częstotliwości szkoleń BHP

Przepisy wykonawcze określają częstotliwość przeprowadzania kursów BHP, jednak o przeprowadzaniu szkoleń w zakładzie pracy decyduje pracodawca. Zadaniem pracodawcy jest zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy dlatego w jego kompetencjach leży dostosowanie częstotliwości przeprowadzania szkoleń wśród pracowników, aby mieć pewność posiadania przez nich należytej wiedzy w zakresie przestrzegania przepisów i norm. Prawo ustala terminy niedopuszczalne, pracodawca dostosowuje je do specyfikacji zakładu pracy.

Co obejmuje program kursu BHP?

Dla nowozatrudnionych pracowników szkolenie przeprowadzane jest w oparciu o obowiązujące przepisy BHP i PPOŻ oraz zapoznanie z zakładem pracy oraz niezbędnymi środkami, stosowanymi w nim w celu zapewnienia bezpieczeństwa i higieny. W zależności od grupy pracowników, dla których przygotowywane jest szkolenie, kurs BHP porusza kwestie, związane z zachowaniem bezpieczeństwa i higieny na danym stanowisku. Nacisk kładziony jest na stanowiska szczególnie narażone na niebezpieczeństwa, dla których szkolenia BHP przeprowadzane są najczęściej.

Zamów szkolenie BHP dla swoich pracowników na https://bhp-praktyk.pl/

Kurs BHP stacjonarnie czy online?

Coraz powszechniejsze są szkolenia BHP przeprowadzane online. Jest to wygodny sposób na organizację kursu na terenie swojego przedsiębiorstwa. Świadomość technik, służących bezpieczeństwo i higienie oraz przepisów je określających są dla pracowników niezbędne, dlatego pracodawca powinien dbać o odpowiednią częstotliwość oraz poziom merytoryczny szkoleń. Kursy BHP online są tak samo rzetelne jak kursy stacjonarne, warto wiec korzystać z dostępu do technologii informatycznej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *