Jak zdobyć uprawnienia na wózki widłowe?

Zdobycie uprawnień na wózki widłowe otwiera przed ludźmi nowe możliwości zawodowe. Posiadając takie uprawnienia można liczyć na zatrudnienie na stanowisku operatora wózka, np. w zakładzie przemysłowym lub produkcyjnym. Będzie się wtedy pracowało przy transportowaniu różnorakich towarów, przemieszczając się po powierzchniach magazynowych.

W jaki sposób zdobyć niezbędne uprawnienia?

Uprawnienia na wózki widłowe zdobywa się poprzez zapisanie na stosowny kurs. Pod okiem profesjonalistów chodzi się na zajęcia i zdobywa fachową wiedzę. Kurs składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. Obie są równie ważne. Szkolenia dla zainteresowanych odbywają się w specjalnie przystosowanych do tego ośrodkach szkoleniowych, a kończą się państwowym egzaminem.

Jakie dokumenty można zdobyć?

Osoby, które pozytywnie zaliczą kurs zdobędą następujące dokumenty:

  • legitymacja UDT – wystawia się ją tuż po zdanym egzaminie państwowym, zajmuje się tym Urząd Dozoru Technicznego,
  • książka operatora – wystawiana przez Instytut Mechanizacji Budownictwa oraz Górnictwa Skalnego, z siedzibą w Warszawie.

Każdy z tych dokumentów uprawnia szkolące się osoby do operowania wózkami jezdniowymi na terenie całej Polski, bez jakichkolwiek ograniczeń czasowych. To spore udogodnienie, ponieważ operatorzy wózków widłowych mogą liczyć na stabilne i wysokie zarobki, oczywiście jeśli będą wykonywać swoją pracę bez zarzutów.

Dlaczego warto zdobyć uprawnienia?

Bez stosownych uprawnień nie można poruszać się wózkiem widłowym, a więc np. magazynier nie może uzyskać awansu zawodowego na stanowisko operatora wózka, gdyż nie posiada ku temu odpowiednich kwalifikacji. Operatorzy zarabiają dobre pieniądze, poza tym można wyrobić uprawnienia na wózki widłowe w różnych odmianach:

  • naładowne,
  • unoszące,
  • ciągnikowe,
  • podnośnikowe.

Każdy sam decyduje, jaki typ wózków go interesuje, przystępując do odpowiedniego dla siebie kursu.

Kto może zapisać się na kurs?

Na kurs nie może zapisać się każdy. Przede wszystkim należy mieć ukończone 18. lat. Ponadto trzeba posiadać aktualne badania lekarskie, a poza tym dostarczyć prawo jazdy odpowiedniej kategorii. Jeśli chodzi o powierzchnie magazynowe, ten dokument nie jest od kursantów wymagany.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *