Jak wygląda kurs na wózki widłowe?

kurs na wózki widłowe

Jak wygląda kurs na wózki widłowe? Gospodarka się rozwija, a coraz więcej firm potrzebuje pracowników, oferując znacznie lepsze płace. Dlatego warto się szkolić, rozwijać i zdobywać nowe umiejętności. Obecnie jest bardzo duże zapotrzebowanie na pracowników w branży magazynowej, gdzie kluczowym wymaganiem jest posiadanie ukończonego kursu na wózki widłowe.

Kurs na wózki widłowe nie należy do najtrudniejszych, a pozwala na zdobycie przyzwoicie płatnej pracy, także zagranicą.

Cena takiego kursu mieści się w przedziale 1000-2000 PLN i zależna jest od ilości godzin czy zakresu zdobywanych umiejętności. Warto zawsze zwrócić uwagę, czy cena zawiera obowiązkowe badania lekarskie i późniejsza opłatę egzaminacyjną.

Całość zaczyna się od zapisania się na kurs przygotowawczy. Podczas niego poznamy budowę wózków widłowych, prawidłowe ich funkcjonowanie, odpowiednie przepisy BHP czy obowiązujące przepisy prawne. W kolejnej części, nauczymy się poruszać tym pojazdem, manewrować w ograniczonej przestrzeni, obchodzić z ładunkami. Po ukończeniu kursu przygotowawczego, jeżeli nie ma żadnych przeciwskazań, możemy przystąpić do oficjalnego egzaminu. Dopiero po jego zdaniu otrzymamy oficjalne uprawnienia na wózki widłowe.

Z czego składa się egzamin UDT na wózki widłowe?

Egzamin UDT na wózki widłowe złożony z dwóch części. Część teoretyczna sprawdza wiedzę kursanta na temat pojazdu i obowiązujących przepisów. Praktyka ma potwierdzić umiejętności kierowania wózkiem widłowym, manewrowania nim i przemieszczania towaru. Na każdą z części egzaminu przewidziano 60 minut.

Podczas teorii kursant otrzymuje od komisji egzaminacyjnej UDT 5 losowych pytań. Trzy będą dotyczyły przepisów związanych z uprawnieniami na wózki widłowe, zaś kolejne dwa z ogólnej wiedzy na temat wózków widłowych. By przystąpić do części praktycznej, konieczne są poprawne odpowiedzi na 2 z 3 pytań specjalistycznych oraz 1 z 2 pytań ogólnych.

Cześć praktyczna kursu to sprawdzenie poprawnego poruszania się wózkiem widłowym po hali czy placu, manewrowania nim, pokonania trasy slalomem oraz przede wszystkim umiejętności obchodzenia się z ładunkiem. W części praktycznej trzeba również pamiętać o zachowaniu obowiązujących przepisów bezpieczeństwa podczas jazdy wózkiem widłowym (ich nie przestrzeganie skończy się oblaniem egzaminu).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *