Dlaczego warto zdobyć uprawnienia na wózek widłowy?

By uzyskać ważne uprawnienia na wózek widłowy, należy przystąpić do odpowiedniego kursu w ośrodku szkoleniowym i zdanie państwowego egzaminu. Jakie są jednak zalety podejmowania się takiego kursu i czy warto go robić?

Kto może uzyskać uprawnienia na wózki widłowe?

Chcąc uzyskać uprawnienia na wózki widłowe, musimy spełnić szereg warunków takich jak:

  • osoba chcąca uzyskać uprawnienia musi mieć ukończone 18 lat
  • potrzebne są badania lekarskie orzekające o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy kierowcy
  • wymagane jest świadectwo poświadczające ukończenie odpowiedniego kursu
  • imienne zezwolenie pracodawcy pozwalające na kierowanie na terenie hali magazynowej
  • jeśli chcemy poruszać się wózkiem widłowym po drogach publicznych, potrzebne jest nam także prawo jazdy (jeśli planujemy kierować wózkiem widłowym w magazynie lub innej przestrzeni zamkniętej, prawo jazdy nie jest wymagane)

Dlaczego warto zrobić ?

Wyższe kwalifikacje to lepsze zarobki

Posiadanie dodatkowych uprawnień daje Ci szansę na wyższe zarobki. Pracując jako magazynier, który posiada uprawienia na wózek widłowy, będziesz otrzymywać lepsze stawki niż pracownik, który owych nie posiada. Posiadając takie uprawnienia, zwłaszcza WJO I (wózki jezdniowe podnośnikowe, w tym specjalizowane) nie musimy martwić się o brak pracy.

Niewielkie wymagania początkowe

Chcąc przystąpić do kursu przygotowującego do operowania wózkami widłowymi, należy spełnić niewielkie wymagania, które opisaliśmy wcześniej. Potem wszystko zależy już od nas. Przydatne będą także inne cechy takie jak orientacja w terenie, zdolność do planowania pracy czy precyzja. Większości rzeczy dotyczących operowania wózkiem widłowym nauczysz się jednak podczas kursu lub w praktyce.

Ceny kursów nie są wygórowane

Najczęściej koszty takiego kursu nie przekraczają nawet kilkuset złotych. Przeważnie mieszczą się one w granicach 600 złotych. Cena nie jest wysoka, zwłaszcza jeśli zrozumiemy, że takie uprawnienia otwierają przed nami wiele nowych możliwości. Uprawnienia na wózek widłowy to inwestycja w przyszłość, która zwróci się niezwykle szybko.

Zdobądź uprawnienia na wózki widłowe razem z https://kursnawozekwidlowy.pl/

Jak długo ważne są uprawnienia na wózki widłowe?

Certyfikat, który otrzymamy po ukończeniu kursu na operatora widłowego, jest bezterminowy, co sprawia, że nie musimy ich nigdy odnawiać. Co ciekawe, uprawienia te nie są cofane nawet w sytuacji, gdy utracimy prawo jazdy za przekroczenie liczby punktów.

Warto dodać, że polskie uprawnienia, zgodnie z dyrektywą 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych, mogą być również akceptowane na terenie Unii Europejskiej. Czasami jednak potrzebny jest program odbytego przez nas szkolenia, by pracodawca wiedział, jakie zagadnienia zostały poruszone na odbytym przez nas kursie. Niektórzy pracodawcy wymagać będą wymagać również odbycia kursów doszkalających lub wykonania dodatkowych badań lekarskich. To jednak nie jest częste, a polskie uprawnienia przeważnie akceptowane są przez pracodawców bez żadnych dodatkowych wymagań.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *