Kursy BHP

Kiedy konieczny jest kurs BHP?

Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy realizowane są w oparciu o obowiązujące przepisy oraz dostosowane do potrzeb i specyfikacji branży. Kurs BHP niezbędny jest przed rozpoczęciem pracy na danym stanowisku, co dotyczy również osób, które odbywają w zakładzie praktykę zawodową oraz osób, zatrudnionych na zastępstwo lub w ramach umowy cywilnoprawnej – jeżeli pracodawca, zobligowany …